Projekty fondu

Do portfolia investičních projektů vybíráme pouze takové projekty, u kterých spatřujeme zajímavý potenciál jejich dalšího rozvoje, při udržení vysoké míry bezpečnosti investice.

Rezidence Stříbrná zahrada

Rezidenční development

Stav projektu: ve výstavbě

Jedná se o bytový projekt na okraji Prahy v městské části Újezd u Průhonic. Projekt je aktuálně v realizaci a po jeho dokončení zde bude 28 bytových jednotek. Kolaudace objektu je plánována na první kvartál příštího roku.

Opatovice Living

Rezidenční development

Stav projektu: Příprava realizace

Obec Opatovice nad Labem využívá strategické polohy mezi městy Hradec Králové a Pardubice, díky které zde existuje značná poptávka po příměstském bydlení. V samotném centru obce připravujeme výstavbu 14ti rodinných domů. Zahájení stavebních prací plánujeme na začátek roku 2022 s dokončením v roce 2023.

Opatovice Housing

Rezidenční development

Stav projektu: Projekční a inženýrská činost

Připravovaný projekt rezidenčního bydlení na okraji obce Opatovice nad Labem. Přelom roků 2021 a 2022 je v harmonogramu vyhrazen na projekční práce a inženýrskou činnost související se získáním stavebního povolení. Samotné zahájení výstavby na vlastním pozemku o velikosti cca. 7300m2 plánujeme v druhé polovině roku 2022 s dokončením v roce 2024.

Stavíme na spolupráci se skupinou RONELI

RONELI je ryze českou skupinou, která sdružuje společnosti podnikající v oblasti investiční výstavby. Jednotlivé společnosti skupiny působí především v oblasti generálních dodávek staveb, projekční a inženýrské činnosti a developmentu.

přes 1,3 mld Kč

hodnota zrealizovaných projektů

8 let

existence skupiny

přes 60

zrealizovaných projektů