O zakladatelích

Fond RONELI SICAV a.s. je investiční platforma, ve které spojujeme své dlouholeté zkušenosti, know-how a zaměření na cíl.

Zkušenosti zakladatelů fondu

Za posledních 8 let jsme společně vybudovali pod značkou RONELI skupinu společností, které působí v oblasti generálních dodávek staveb, projekční a inženýrské činnosti a developmentu.

Před 8 lety jsme založili skupinu RONELI, která stále roste.

Doposud jsme zrealizovali projekty v hodnotě převyšující 1,3 miliardy Kč.

Úspěšně jsme dokončili více než 60 projektů.

Ing. Milan Oplíštil

Po absolvování fakulty stavební ČVUT v Praze pracuji již více než 20 let ve stavebnictví. Postupně jsem se z pozic stavbyvedoucí, projektový manažer, výrobní ředitel a ředitel divize podílel na realizaci mnoha projektů v ČR i v zahraničí. Posledních 8 let zodpovídám z pozice zakladatele a člena nejužšího managementu společnosti za řízení a rozvoj společností skupiny RONELI, podnikajících v oblastech generálních dodávek staveb, developmentu, projekční a inženýrské činnosti. Založením fondu kvalifikovaných investorů tak s kolegy navazujeme na naše dosavadní zkušenosti v oblasti investiční výstavby a jsme rádi, že můžeme svůj úspěch sdílet s vámi.

Ing. Antonín Kovařík

Od studií na VŠ jsem spojil svou profesní kariéru se stavebnictvím. Vystudoval jsem Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně obor Ekonomika a management a v oblasti stavebnictví mám více než 20leté zkušenosti a to jak v České republice, tak v zahraničí. Zejména v německy mluvících zemích. V posledních 8 letech se více zaměřuji na oblast Real Estate v rámci společnosti RONELI. Léty nabyté zkušenosti úspěšně uplatňuji v akvizicích, strukturování financování a managementu projektů. Baví mě, když vidím, že odvedená práce má nějaký smysl a když jsem součástí úspěšné realizace našich investičních záměrů. 

Ing. Dušan Lošonský

Po úspěšném dokončení studií na fakultě strojní ČVUT v Praze jsem se začal věnovat projektům v oblasti investiční výstavby. Nejprve několik let v Irsku pro mezinárodní inženýrskou společnost Actavo a poté v Karibiku pro místního telekomunikačního leadera společnost Digicel Group. Po návratu do České republiky se s kolegy věnuji řízení a rozvoji jednotlivých společností skupiny RONELI. Těší mě, že vám prostřednictvím našeho fondu kvalifikovaných investorů můžeme dát příležitost být našimi partnery, zhodnotit vložené investice a stát se tak součástí našeho úspěchu.

O skupině RONELI

RONELI je ryze českou skupinou společností, která sdružuje firmy podnikající v oblasti investiční výstavby. Součástí skupiny jsou:

  • RONELI Holding a.s. - mateřská společnost, která spravuje jednotlivé dceřiné společnosti skupiny a vykonává akcionářská práva společností skupiny
  • RONELI Real Estate a.s. - společnost zajišťující přípravu a realizaci developerských projektů
  • RONELI Stavby SE – společnost nabízející zákazníkům komplexní služby v oblasti generálních dodávek staveb, projektového a stavebního managementu a projektové činnosti ve výstavbě.
  • ERPLAN s.r.o. - projekční ateliér zajišťující projekční a inženýrskou činnost