O fondu

Úspěch založený na jedinečné investiční strategii a na partnerství
se skupinou RONELI

O fondu RONELI SICAV a.s.

6,5 % p.a.

Očekávané zhodnocení vaší investice

Náš fond kvalifikovaných investorů je určen především pro investory, kteří chtějí svůj majetek zhodnotit investicí do nemovitostí.

Tedy v oboru, ve kterém zakladatelé fondu dlouhodobě a úspěšně podnikají a který vykazuje z dlouhodobého hlediska vysokou míru bezpečnosti a stabilního růstu cen. K tomuto účelu slouží podfond REALITY.

Díky úzkému partnerství se skupinou RONELI se na realizaci projektů od začátku až do konce podílí projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomuto partnerství jsme schopni minimalizovat potenciální rizika realizovaných projektů a tím zajistit stabilní, bezpečnou a v daném segmentu nadstandardní výnosnost investovaných finančních prostředků.

Investiční strategie

Základní investiční strategií fondu jsou investice především do rezidenčního bydlení v České republice. Tím navazujeme na úspěšně realizované projekty a rozvíjíme další aktivity, které mají za cíl realizaci kvalitních projektů v investičně atraktivních lokalitách. Využíváme komparativní výhody spolupráce se společnostmi skupiny  RONELI, kdy jsme schopni řešit projekty „in house“. Od důkladné analýzy investičního záměru, přes architektonické návrhy, projekční a inženýrskou činnost, vlastní výstavbu až po správu nemovitostí či vhodně načasovaný prodej.
Preferujeme bezpečnost investice, diverzifikace investičních rizik hraje v našem rozhodování zásadní roli. Sledujeme aktuální trendy v oblasti nemovitostí a investujeme do kvalitních projektů. Využíváme také bankovního financování projektů, čímž zvyšujeme rentabilitu vlastního kapitálu. Pro financující banky jsme důvěryhodným a spolehlivým partnerem při realizaci našich investic. A to platí i pro naše investory.   

Základní informace

Název fondu:
RONELI SICAV a.s.

Podfond:
REALITY

Investiční oblast:
nemovitosti

Cílený investorský výnos:
6,5 % p.a.

Domicil: 
CZ

Měna podfondu: 
CZK

Investiční horizont:
5 a více let

Oceňovací období:
pololetní
 

Investiční akcie

Třída akcie:
A

Měna
CZK

Druh akcie:
růstová

Minimální výše
investice:
1 mil. Kč

Vstupní poplatek:
max. 3 %

Management fee
1,7 %

Výkonnostní odměna
35 % nad 6,5 %

Výstupní poplatek
po 3 letech
bez poplatku

Partneři fondu

Administrátor

Depozitář

Auditor

Dokumenty ke stažení

RONELI SICAV – profil fondu
velikost: 815 kB