Proč investovat
s námi

Do fondu investujeme vlastní finanční prostředky. Máme
společný cíl.

Nabízíme zajímavé zhodnocení

Cílíme na stabilní zhodnocení investic
ve výši 6,5 %.

Do fondu sami investujeme

Na úspěchu každého projektu nám zakladatelům osobně záleží. Do fondu investujeme vlastní finanční prostředky.

Minimalizujeme rizika

Klademe velký důraz na minimalizaci
investičních rizik.

Spolupracujeme se skupinou RONELI

Díky úzké spolupráci se skupinou RONELI disponujeme vlastními kapacitami na přípravu, realizaci a prodej či správu investičních projektů.

Jsme transparentní

Jsme ryze česká společnost se sídlem v České republice, s transparentní vlastnickou strukturou. Můžete nás osobně poznat a přesvědčit se o našich zkušenostech a vizích.

Využíváme naše zkušenosti

Zakladatelé fondu využívají dlouholeté zkušeností v oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování.

Řekli o nás

Se společností RONELI jsme spolupracovali na projektu půdní vestavby v Praze na Vinohradech. Spolupráce proběhla velmi korektně a ke spokojenosti všech zúčastněných. Finální výsledek předčil naše očekávání.
Helena Švermová
„Mohu potvrdit, že investování do rezidenčního projektu v Praze - Břevnově dopadlo velmi úspěšně a stanovený cíl se nám se společností RONELI podařilo dosáhnout a to jak z finančního, tak z časového hlediska.“
Gabriela Slípková
„Investování se společností RONELI mohu jen doporučit. Realizujeme spolu větší rezidenční projekt v Praze. Spolupráce probíhá na seriózním a korektním půdorysu. Před očima vidíme zhodnocování svých investic.“
Pavel Brabec